_________________________________
Kort om klubben:
Klubbens medlemmer spænder vidt. Ligefra folk, der finder rav ved stranden til amatører, der finder det spændende og interessant at studere inklusioner i egne ravfund, til ravslibere med værksteder og butikker, som af rent faglig og forretningsmæssig interesse har brug for at vide, hvad de handler med, til eksperter med meget stort kendskab til de forskellige inklusioner i ravet.
 
Klubben har til formål at skabe rammerne for vidensudveksling mellem medlemmer og formidling af viden om rav til den brede befolkning. Medlemmernes kontigent går (efter at de årlige driftsudgifter er dækket) udelukkende til at producere formidlende materiale om rav - dette kunne f.eks. være plakater m.m.
 
Foruden ovenstående arbejder klubben med:
- Bestemmelse og vurdering af medlemmernes inklusioner.
- Hjælp til fotografering af medlemmers egne inklusioner.
- Nye bøger og afhandlinger om forskellige typer af rav og dets inklusioner eller henvisninger til, hvem der ved eller hvor der er mere om et bestemt emne.
 
Historiske områder så som:
- Ravs betydning igennem tiden.
- Hvilken indflydelse de nordiske forekomster har haft for nordens udvikling.
 
Områder omkring rav som smykke f.eks.:
- Tips og tricks til beskæring, slibning og polering af rav.
- Hvilke typer rav, der kan anbefales i forskellige sammenhænge.
- Ægtheds vurdering af rav m.m.

Den Danske Ravklub

© Anders Leth Damgaard Klubben blev oprettet i 1997 i et lille lokale bag ved Ry Hallerne, hvor den årlige stenmesse altid blev holdt. Erik Rasmussen blev formand og har været det frem til 2015. Det årlige medlemsmøde blev herefter holdt i disse haller sammen med udstillingen, så medlemmerne kunne handle i hallerne efter mødet.
 
Klubben blev startet af nogle ravsamlere i Danmark. De havde i flere år samlet rav ved strandene, puttet det i glas, slebet og poleret det til smykker, og undertiden set et lille insekt i det. Oprindelig kendte samlerne ikke hinanden, men havde mødt hinanden på diverse stenmesser, hvor de ofte stod og handlede med både alm. rav, upoleret rav og rav med insekter.
 
Efter murens fald i 1989 dukkede de handlende fra Polen og Litauen op på messerne, og medbragte billige varer både smykker og rå rav. Dette rå rav indeholdt ofte 90% alm. myg og fluer, men dengang også ret tit sjældne insekter (som man dog ikke vidste navnene på!) og så bestemte en lille kreds af samlere, at danne en ravklub til fælles glæde og til udveksling af erfaringer om dette spændende emne.
 
Medlemmerne har efterhånden købt polermaskiner, mikroskoper samt bøger, og klubben fik lavet et lille fint blad, som blev sendt ud med nyheder m.m.. Der kom flere medlemmer til efterhånden. Klubben deltog også på stenmesserne som udstillere, hvor alle kunne komme med deres rav med insekter i. Formanden havde også udstyr (monitor, mikroskoper, fotoudstyr, bøger o.s.v. med).
 
Da medlemmerne var og stadig er spredt i hele Danmark blev udstillingerne på den måde klubbens mødelokale. På grund af den dyre porto og prisen på farvetryk, måtte bladet ophøre, og blev efterfølgende erstattet af en hjemmeside, som stadig hedder "Ravklubben" . Klubben har p.t. 46 medlemmer. Klubben arrangerede en meget spændende busrejse for medlemmerne i 1998 til den russiske ravmine i Kaliningrad. Rejsen og oplevelserne med foto vil senere blive et indlæg på klubbens hjemmeside.
 
Da det efterhånden blev både svært og dyrt at købe rå baltisk rav, til selv at pudse og finde sjældne insekter i, begyndte nogle medlemmer at købe rå kopal fra Madagaskar og behandle det selv. Dette har givet anledning til udvidet forskning af insekterne i de to samleobjekter. Der findes kopal til salg over hele verden, så klubben hjælper gerne medlemmerne med dette emne nu. Flere klubmedlemmer har et fint samarbejde med forskere i hele verden, og udlåner også dele af deres samling til afhandlinger og bedømmelse af nye arter.
 
Klubben handler ikke med rav, men har på hjemmesiden lavet links til klubmedlemmernes egne private hjemmesider, hvor der kan være insekter i rav til salg. Ravklubbens årlige møde bliver holdt i forbindelse med ravfestivallen i Vejers den sidste weekend i september.
 
 
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 3.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.