Medlemmer / Nyi Nyi Naing / Burmese amber

Collector of Burmese amber
Først og fremmest vil jeg sige tak for medlemsskabet af Den Danske Rav Klub. Jeg er både glad og stolt af at være en del af dette ravfællesskab.
 
Mit navn er Nyi Nyi Naing, jeg bor i Burma, og jeg arbejder med
Burmesisk rav og dets inklusioner.
På grund af at vores land igennem de sidste par år er åbnet mere op for omverdenen, er der også kommet et øget fokus på vores rav. Det, som gør Burmesisk rav meget spændende, er dets alder - det har en alder på omkring 99-112 millioner år. I denne type af rav har forskerne bl.a. fundet verdens ældste blomster, bier og myrer, man har også fundet fjer fra dinosauere.
 
Jeg synes, at formidling af viden er meget vigtig og vil gerne starte en skole i Burma. Her vil jeg gerne undervise og fortælle folk om evolution og hvordan man selv kan bestemme deres egne  inklusioner.
 
 
 
 
First of all I want to say thanks for the membership of The Danish Amber Association (DAA). I am both pleased and proud to be part of this amber community.

My name is Nyi Nyi Naing, I live in Burma and I work with Burmese amber and its inclusions.
Due to our country over the last few years has opened up to the outside world, there's also been an increased focus on our amber. What makes Burmese amber very interesting is its age - it has an age of about 99 to 112 million years. In this type of amber, scientists have, inter alia, found the oldest flower, bees and ants, you'll also find feathers of dinosaurs.
 
I think the dissemination of knowledge is very important and would like to start a school in Burma. Here I would like to teach and tell people about evolution, what they find in amber, and how they themselves can determine their own inclusions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 3.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.