En af klubbens fornemste opgave er at formidle viden om rav og at fremme kendskabet til den verden, som findes i ravet. Derfor er du altid meget velkommen til at kontakte os. 
 
Det kunne f.eks. være hvis:
  • du har spørgsmål omkring den naturvidenskabelige, historiske eller selve produktionen af smykker (tidskrævende og/eller dybdegående spørgsmål er forbeholdt medlemmer).
  • du har et tip om en nyhed til RAV-NYT sektionen
  • du ønsker brug af et billede eller informationer til din egen hjemmeside.
  • du er ved at skrive en artikel om rav eller evt. en skole opgave om fx.: Jordens udvikling, evolution, et bestemt insekt m.m., mangler kilder, informationer eller billeder.
  • medier/trykte-medier ønsker at bruge billeder, besvarelse af spørgsmål eller ravklubbens tilstedeværelse.
Hvis du ønsker et medlemsskab kan det gøres her.
 
Ovenstående billeder er fotograferet
af Csaba Labancz
 
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 3.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.