Klub / Klubbens bestyrelse

Klubbens bestyrelse

Ravklubbens tre bestyrrelsesmedlemmer vælges hvert år på det årlige klubmøde.
  
Anders Leth Damgaard
Formand / Webmaster
F. 1988. 3. årig akademiforberedende kunstuddannelse, færdiguddannet lærer, har boet et årstid i Tanzania og studeret inklusioner i rav siden 2008. Fundet og navngivet adskillige nye arter. I sit arbejde med rav har han fokus på biller og specialiseret sig i macro-fotografering - hans billeder kan bl.a. ses her. Hans hjemmeside er www.amber-inclusions.dk, og du kan læse mere om hans arbejde med ravet på denne side
  
 
Johnna Nonboe
 Næstformand
Beskrivelse kommer senere.
 
 
 
 
 
  
 
 
Olga Rasmussen
Kasser / Medstifter af ravklubben
F. 1935. Uddannet sygehjælper. Igennem flere år har hun været halinspektør i flere haller. Gift med Hans Erik Rasmussen og sammen har de stiftet Den Danske Ravklub. Vokset op på Amager, boet i Grønland, men bor nu som pensionist i sommerhus på Norddjursland. Ravsamler igenem mange år og har fundet og opbygget en unik samling af insekter i rav - bl.a. fundet et Danekræ som ligger inde på Zoologisk museum. Hovedinteressen er plantedele i rav.
 
 
 
 
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 3.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.